Η Εταιρεία

Η Εταιρεία Ζαφείρης Αγροεφόδια ιδρύθηκε από τον Αριστείδη Ζαφείρη, Γεωπόνο απόφοιτο της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του 2018 στη Μαγούλα Καρδίτσας. Ένα εγχείρημα που έχει ως σκοπό την παροχή υπεραξίας στον παραγωγό.